Å Socken


Här återfinns en beskrivning av min hemsocken Å. Den kan användas för att få reda på vad det finns att se i socknen och vad den har för historia.

Socknen Å är belägen på Vikbolandet öster om Norrköping. Norrköping ligger i sin tur i östra Östergötland. Vikbolandet består av en stor halvö ut mot Östersjön. Se figur till höger. Därför kallas även vikbolandet "landet mellar vikarna" vilket har gett Vikbolandet dess namn. Karta över Vikbolandet
Karta över Vikbolandet

Fakta om Å

  • 550 kända fornlämningar.
  • 24.86 km2 varav 24.84 km2 landareal. Tillhör Björkinds härad tillsammans med Konungsund, Kuddby, Tåby, Östra Ny och Rönö.
  • Världen kortaste ortsnamn.
  • Den djupt nedskurna Ån var under gamla tider segelbar och en stor tillgång för ortsborna.
  • Nästan varje kulle i bygden har något fornminne på sig.
  • En av de äldre boplatserna i Å är byn Hjärterum. Där finns spår från bronsåldersboende.

Å skylten, ser ut som en mötesplatsskylt men med ett Å istället
Å-skylten


Sevärdheter

Snart skall jag ha en karta över Å med omnejd, så att du kan se var sevärdheterna ligger.

Badplatser

Dalby:
Vi har en fin strand i Dalby. Inte så där väldigt stor till ytan men väldigt trevlig att bada vid.

Stegeborg:
I Stegeborg finns en större badplats som inte är lika fin som Dalby men den erbjuder större strand.

Skiren:
En insjö uppe på ett berg! Väldigt temperaturkänslig då sjön inte är så stor. Den är dock trevlig att bada i och så är det sötvatten, för de som hellre vill ha det. Platsen är inte så bra för mindre barn då det inte är långgrunt och det är dessutom mycket bergbotten. Omgivningarna är fina och det är en klart besöksvärd badplats.

Gamla boplatser

 

Golf

Det finns en golfbana i Kuddby. Den är visserligen inte belägen i Å utan i grannsocknen. Men det är mycket nära och banan är bra. Du behöver dessutom inte något "Green-card" för att spela på banan så alla är välkommna att spela här.

Hembyggdsstuga

I socknen har vi en en mycket gammal hembyggdsstuga som vi ibland på sommaren använder till vissa sammankomster.

Kyrkan, Gamla

Å kyrkoruin

Kyrkan, Nya

Å nya kyrka

Lanthandel

I Å har vi en fin gammal lanthandel. En sådan där man står vid disken och handlarn plockar fram allt åt en. Man får provsmaka av allt i scharkdisken, det dom inte har det kan dom ta hem. Sådan service finns inte moderna butiker i dag! I affären kan man köpa allt från mat till plank, underkläder, cement, färg, spik, och nästan allt annat du kan tänka dig.

Tyvärr lade handlarn ner affären 1997. Det var då den sista lanthandeln på Vikbolandet. Han var tvungen att lägga ner på grund av bristande kundunderlag. Invånarantalet i Å har minskat under åren samt att ICA Maxi, Matex m.fl. strider om kunderna med sina "idiotpriser". Detta kan tyvärr aldrig en lanthandlare konkurrera med så lanthandlarna är snart borta allihopa i Sverige.

Naturupplevelser

Det finns väldigt mycket fin skog i socknen som är klart värd att ströva i.

Runstenar

Runsten nummer 1, som står på Å kyrkogård

Runsten nummer 2, som står på Å kyrkogård

Runsten nummer 3, som står på Å kyrkogård

Runstenen nedanför backen vid Hjärterums gård

Skylten

Å-skylten är en sevärdhet i sig själv. Den syns i den blåa rutan här ovan. Skylten har blivit stulen ett antal gånger under åren. Det är antalgligen turister som tycker den är så kul så den bara måste dom ha med sig. Tänka sig en mötesplatsskylt med ett "Å" på. Ja, så tycks en del tänka. Sevärd är den i alla fall.

Utsiktplatser

Utsiktplatser finns det gott om i Å. Många av dom har dessutom vidunderliga utsikter och mycket fin natur. Här några av dom finaste:

Jätteberget:
Detta är absolut den mest besöksvärda platsen. Berget är Vikbolandets näst högsta, och har en otrolig utsikt. För den intresserade kan jag berätta att man ser följande från toppen; Norrköping, Söderköping, Kolmårdens Djurpark, Kolmårdens samhälle, Mogata, Stegeborgs slott, Å (givetvis), Östra Ny, Kuddby, etc. Ja, listan kan göras ännu längre. Sedan är naturen på berget också fin och vandringen upp erbjuder många olika utsiktpunkter.

Hackerstad-berget:
Här har man en bättre utsikt Söderut än på Jätteberget. Åt Norr är dock utsikten begränsad. Naturen är fin och berget är utdraget så man ser olika vyer från olika sidor på berget. Bäst utsikt har man dock över Slätbakens inlopp mot Mem där Göta Kanal börjar.

Vatten

Å-ån:
Å-ån är väldigt fin den sista biten ner mot Slätbaken. Särskilt vid träbron vid Broby, samt hela nedre delen vid Ring.

Ring-kajen:
Tyvärr ligger kajen på privat område. Utsikten är fin över Slätbaken och den gamla magasinbyggnaden som står orörd.

Övrigt

I en skog i vid Hageby finns det en skogsägare som varje år när han kapar ner träd i sin skog snidar ut gubbar, djur, totempålar m.m. ur ett träd. De har nu hunnit bli ett antal "figurer" i dungen där de står.


Å:s Historia

Stenåldern (500'000-1500 f.Kr.):

Den äldsta förhistoriska tiden som hade sin början i dom tempererade zonerna cirka 500'000 f.Kr. Uppdelas i äldre, Mellersta och Yngre Stenåldern. Under äldre och mellersta bronsåldern levde människorna som samlare. De åt vad de kunde jaga eller hitta. Under yngre stenåldern började man som jordbrukare och boskapsägare. Handeln började på denna tid att få en mycket mer framstående roll i livsföringen. Nya verktyg såsom slipade flintyxor och lerkärl började användas. Vissa folk lever ännu idag kvar i detta stadium. Till norden kom inte yngre stenåldern förrän 2700-1500 f.Kr.

Från Stenåldern finns ett antal boplatser i socknen.

Bronsåldern (1500-500 f.Kr.):

Äldre bronsåldern utgör 1500-1000 f.Kr. och Yngre bronsåldern 1000-500 f.Kr.
Står för den tid då man tillverkade verktyg etc. av brons. Konsten att legera brons anses ha uppstått omkring 2000 f.Kr. Men den nådde inte norra Europa förrän 1500 f.Kr.

Från Bronsåldern finns ca. 40 rösegravar i socknen.

Järnåldern (300 f.Kr.-800 e.Kr.):

Den sista av de förhistoriska perioderna. Står för den tid då man utvecklade och använde tekniken att skapa verktyg m.m. av järn. Tiden är uppdelad i följande epoker.

Kr.f. (år 0)-400 e.Kr. Romersk järnålder. Livlig handel med Italien och senare med romerska provinserna

400-550 Folkvandringstiden. Stora germanska folkvandringar på grund av hunnerstormen.

550-800 Merovingertiden. Influationer från Rehnområdet på vår kultur.

Från yngre Järnåldern finns sju stycken höggravfält, varav ett riktigt stort vid Linneberga. Utöver detta finns en mycket speciell lämning i Skamby.

Gravfältet vid Skaby innehåller elva runda stensättningar och tio båtformiga, stenfyllda fördjupningar. Dessa fördjupningar ligger alla parallella med varandra i nästan exakt nordsydlig riktning. Den största är 18*7 meter. Detta är unikt för Östergötland då denna typ av lämningar är kända huvudsakligen från Uppland och Västmanland.
Gravfältet vid Linneberga är ännu större och vackert belägen på en ås med fin utsikt över trakten

Vikingatiden (800-1050):

Skandinavien har en betydande roll för den Europeiska handeln. Vi var då starka som både handelspartner och förmedlare. Under denna tid kolloniserades Island, Grönland och Nordamerika. Med kristendomens seger över hedendom slutar järnåldern i Skandinavien omkring år 800.

Från denna tid härrör även tre fornborgar, varav två med boplatslager, samt fyra runstenar. Tre av dessa står på nya kyrkogården och den tredje står utmed vägen sydväst om Hjärterum.

Medeltiden:

En benämning som blev bruklig från och med 1700-talet. Står för tiden mellan antiken och nyare tiden. Innebär tiden omkring 400-1500-talet. I Sverige började dock medeltiden först på 1000-talet och varade till omkring 1520.

1100-talet:

Söderköping ligger vid Söderköpingsån som mynnar i Slätbaken. Å ligger vid Slätbaken på en strategiskt lämplig plats mellan Stegeborgs Borg och Söderköpingsåns mynning. Stegeborgs borg byggdes under detta århundrade för att skydda Söderköping från faror.

På grund av denna placering blev nu Å en mycket betydelsefull plats. Söderköping var en handelsstad av stor kaliber vilket gjorde att det seglades mycket förbi Å. Därför lade många till på godset Rings kaj i Å. Söderköping utgorde då Östergötlands viktigaste stad och en hamnstad av hög rang. I dag körs inga båtar hela vägen in i Söderköping i Söderköpingsån. Vattennivån är sänkt för att driva en kvarn på motsatta sidan av staden.

Sverige har trologen aldrig haft en annan huvudstad, så som vi ser begreppet det idag, än Stockholm. Söderköping har dock hyst flera kungakröningar, riksdagar, herrmöten, biskopsmöten, har varit plats för sveriges mynttryckeri i flera perioder etc. från 1200-talet fram till 1600-talet, med en viss tyngdpunkt på de tidigare århundradena.

Söderköping var därmed också en av de absolut viktigaste handelsplatserna i Sverige på denna tid och fram till 1600-talet.

Å:s gamla kyrkas dopfunt är från detta århundrade. Den finns nu i nya kyrkan.

1200-talet:

Gamla kyrkan i gråsten byggdes.

Bland kyrkoinventarier som är kvar från denna tid är dopfunten i sten (se förra århundradet), som numer står i nya kyrkan.

Kloster byggdes i Söderköping, så man kan säga att nu når även boklig bildning och internationell kultur kalla Norden. Kloster byggdes även i alla andra Svenska städer med någon betydelse. Dessa städer var följande; Lund, Uppsala, Sigtuna, Nyköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Enköping, Arboga, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Visby, Kalmar, Lödöse, Skänninge samt Skara. Värt att notera är att ingen av de största städerna idag på denna tid var av någon sådan kulurell betydelse (Stockholm, Göteborg, Mamö etc.).

Kuriosa: 1253 nämndes Stockholm vid namn första gången. Det var under senare delen 1200-talet Stockhom började växa upp till att bli en riktig stad.

1300-talet:

Kyrkan byggdes till.

1349:
Socknan benämnes Aa, eller med det andra a'et ovanför det första, i skrift. Namnet åsyftar ursprungligen den Å som rinner genom stora delar av Å och grannsocknarna.

1373:
Heliga Birgitta dog i Juli månad nere i Rom. Hennes kropp transporterades genom Europa upp till Tyskland. Sedan gick resan med båt till Sverige. Var skulle man då lägga till någonstans. Jo, givetvis i den största och mest betydelsefulla hamnstaden i Sverige, det vill säga Söderköping. Det blev dock kväll lagom när båten passerade Stegeborgs slott så man sökte en plats att sova under natten för att morgonen därefter fara vidare till Söderköping. Å kyrka föll sig då naturligt med sitt fina läge nära Slätbakens strand. Resan fortsatte dagen därpå och färden gich från Söderköping landvägen till Vadstena där hon är jordfäst.

Alltså stod Heliga Birgittas kista i Å gamla kyrka en natt under bevakning. Det är nog den mest kände personen genom tiderna som har varit i Å socken.

1400-talet:

Bland inventarier som finns kvar från denna tid finns ett triumfkrucifix ,ett altarskåp samt en träskulptur föreställande "Madonnan med barnet".
Altarskåpet finns att beskåda på Östergötlands Länsmuseum beläget i Linköping.
Truimfkrucifixet pryder idag koret i nya kyrkan och skulpturen står i ett sidokor i den samma.

1437:
Stegeborgs slott belägrades av Engelbrekt, på dennes andra fälttåg. Detta sker under årets första veckor. Senare på våren blev emellertid Engelbreckt mödad när han var på väg till Stocholm för att lösa en personlig tvist.

Under sommaren samma år förnyades Unionen mellan Norge, Danmnark och Sverige vid ett möte i Kalmar.

På hösten samma år hölls ett möte i Söderköping med avsikt att hylla kungen officiellt vid en cermoni. Kungen fick dock förhinder och kunde inte komma. Utan att veta var kungen var och vad som hänt så skrev höga herrar ett nytt Unionsfördrag bakom ryggen på Kungen. En stor mängd slott bytte genom detta befäl.

Nya tiden:

Betecknar tiden från 1520 till våra dagar.

1500-talet:

1582: 18/2 föddes Jon Andersson.
1595: Riksdag hölls i Söderköping vilket visar att trakten fortfarande är av stor betydelse för Sverige.

1600-talet:

Under detta århundrade hade Vikbolandet den högsta bytätheten i Östergötland och en av de högre i Sverige.

1700-talet:

1729: 18/4 Jon Andersson dog. 147 år och 2 månader gammal.

1800-talet:

Å har omkring 600 innevånare.

1844-46: Nya kyrkan uppfördes. Är i nyklassicistisk stil med torn och halvrund sakristia bakom koret. Bland annat dopfunten och triumfkrucifixet flyttades från gamla kyrkan. En teckning föreställande Å kyrka
1878: Gamla kyrkan från medeltiden brann ner. Kvarstår idag som en vacker ruin. Gavlarna står forfarande medan delar av väggarna samt taket rasat. En teckning föreställande Å kyrkoruin i Ring

1897: Å startade egen skola.

1900-talet:

1934:

Å från ett gamalt svartvitt vykort från 1934 Så här såg "Å-centrum" ut detta år

1950-talet:

Kajen vid Ring var en viktig plats och användes flitigt. Majs till böndernas svin lastades bland annat av här.

1952:

Från den 1/1 tillhör Å kommunen Västra Vikbolandet. Innan detta var Å egen kommun liksom övriga 14 församlingar. Men nu bildades två större kommuner genom att de fem östra församlingarna gick samman till Östra Vikbolandets kommun och de sju mellersta församlingarna bildade Västra Vikbolandets kommun. De två församlingarna Tingstad och Styrstad som ligger straxt utanför Norrköpings stadsgräns gick in i Norrköpings kommun.

1954:

Å 318 invånare.

1958:

Västra Vikbolandet: Omfattar socknarna Östra Stenby, Konungsund, Dagsberg, Furingstad, Tåby, Kuddby och Å. 3000 invånare.

Östra Vikbolandet: Omfattar socknarna Östra Ny, Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg och Rönö. 3400 invånare.

Alltså Vikbolandet 6400 invånare.

Å: 250 invånare.

Östergötland: 35 Kommuner. 357 000 invånare.

1964:

Skolan i Å läggs ner.

1967:

Östra och Västra Vikolandets kommun gick samman och bildade Vikbolandets kommun.

Å: 220 invånare.

1970:

Å: 231 invånare.

1974:

Vikbolandets kommun gick in i Norrköpings kommun. Å tillhör från och med nu Norrköping.

Vikbolandet: 5818 invånare.

1983:

Östergötland: 390 000 invånare.

1993:

Å: 195 invånare.

1995:

Å: Socken i Norrköpings kommun, Östra Östergötland. 200 invånare (31 december).
Vikbolandet: Kommundel i Norrköpings kommun. 6600 invånare.

1997:

21/9 röstade Vikbolänningarna nej till att åter bilda egen kommun. Resultatet var Nej-56%, Ja-41,5%, Blankt-2,9%. Röstdeltagandet var stort 70,2% (3579 av 5099 röstberättigade). Det var Dagsberg, församlingen närmast Norrköping som med sitt stora övertag på Nej-sidan avgorde det hela. Det var ju inte så konstigt då denna församling inte så mycket som övriga känner en sammhörighet med Vikbolandet. Invånarna i Ljunga (en ort straxt intill Dagsberg) fick inte rösta av den anledningen att de inte skulle vara representativa för övriga Vikbolandet i frågan då de ligger så nära Norrköping. Med detta i åtanke hade det inte varit otänkbart att inte heller Dagsbergsborna hade fått rösta av samma anledning. Men så blev det inte bestämt vilket var synd eftersom det till slut blev dom som gjorde att Nej-sidan vann.

1999:

Nu kunde Vikbolandet varit egen kommun om Vikbolänningarna hade velat !


Jon Andersson

Jon-Plakett vid Å kyrkoruin. Hedrar världens älsta man 147 år Jon Andressons stuga ligger i Kåverö och har exteriören orörd sedan 1700-talet.Statistik


Innevånare i Å över tiden.

Copyright Mattias Karlsson , Senast uppdaterad 2007-08-15